Foto celija G90/F4ES

SKU: RR012
Proizvođač: Roger
Model: FOTO ĆELIJA G90/F4ES Nivo zaštite: IP55 Standardna snaga: 24V ac 50Hz - 24V dc Apsorpcija: TX 18 mA - RX 27 mA Opseg: 10 - 15 m Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX Relejni kontakti maks napon: 30V Radna temperatura: -20 C° + 55 C° Instalacija Tip: Spoljnih Maksimalan broj sinhronizovanih foto ćelija: 4 Spoljne fotoćelije G90 /F4ES koje se mogu sinhronizovati su detektori (nečijeg) prisustva sa infra-crvenom tehnologijom, koje se napajaju sa 24V AC/DC, što omogućava detektovanje prepreka koje su prisutne na optičkoj osi između predajnika (TX) i prijemnika (RX), mogu se koristiti za automatske unose. Napravljene za ugradnju u vrlo uzanim prostorima. Specijalne prekrivke za zaštitu šrafova sa sistemom za oslobađanje koji je otporan na grebanje. Sposobnost da sinhronizuje dva para fotoćelija. Detektor koji koristi LED diode na kvalitet signala za optimizaciju centriranja fotoćelija. Mogućnost da se podesi udaljenost dometa na dva nivoa.