Fiber opticka završna kutija (ZOK) sa 4 slota za duplex adaptere

SKU: OS730