FD-PW01 napajanje interfon apart sistem Faraday

SKU: FD210
Proizvođač: FARADAY
Model: FARADAY PW01 napajanje Modul napajanja za Faraday mrežne video sisteme. Napaja ostale module sistema, Pozivnu tablu D28BCM00C, horizontalne i vertikalne distributere i monitore. Jedan modul napajanja može da napaja do 25 unutrašnjih monitora pod uslovom da isti imaju sopstveno napajanje. U suprotonom modul napajanja NH01 može da podrži od 7 do 12 unutrašnjih monitora. Podrška za bekap bateriju, battery charge out 27.6V/0.5A