FD-NV01 vertikalni distributer Faraday

SKU: FD209
Proizvođač: FARADAY
Model: FARADAY NV01 Vertikalni distributer Podrška za 4 unutrašnje jednice - monitora. Funkcija izolacija signala. Prenosi signal između spoljne pozivne-ih jedinica i monitora.