Paradox EVO192 Alarmna centrala 192 zone - Set

SKU: PX194
Proizvođač: Paradox

Model: Paradox EVO192 PAKET:

Paket se sastoji od:

  • Digiplex EVO192
  • LCD šifratorom K641+
  • Metalna kutija

• 8 zona na ploči (16 sa dupliranjem zona), proširivo do 192 zone
• Ugrađena funkcija za Kontrolu Pristupa
• Podržava slanje izveštaja (PCS serija), IP (IP100/IP150), i glasovnim modulom (VDMP3);
• Unapređenje firmware-a na licu mesta sa 307USB
• Kompatibilna sa NEware V4.0 programom ili novijom verzijom
• Funkcija Automatskog Prelaska na Letnje/Zimsko Vreme
• Podržava dupliranje zona na svakoj od zona (ATZ) i funkciju tampera na svakoj zoni
• 4 tranzistorska PGM izlaza na ploči, negativno ili pozitivno okidanje/ 1 relejni izlaz 5 Amp na ploči
• PGM1 se može koristiti kao 2-žilni ulaz za požarni detektor
• Podržava do 254 adresabilnih modula za proišrenje
• Podržava do 8 bežičnih sirena sa 1 RTX3
• 999 korisničkih kodova i do 999 daljinskih komandi, sa 1 RTX3
• 8 particija i memorija od 2048 događaja uz FW v3.20 i manji, a 512 događaja za bezbednost i 3072 događaja za kontrolu pristupa uz FW v4.50
• Ugrađena back up baterija za održavanje realnog vremena
• 1.7A impulsno napajanje
• 1 nadgledani sirenski izlaz, pomoćni izlaz i ulaz za telefonsku liniju
• Patentirano 2-optokaplersko kolo za biranje – najpouzdaniji komunikator u industriji
• Soft reset centrale pomoću Tastera (resetovanje na fabričke vrednosti i restart)
• Taster za aktivaciju ili deaktivaciju pomoćnog izlaza za napajanje
• Fizički se smešta u metalnu kutiju dimenzija 28 × 28 × 7.6 cm (11 × 11 × 3 in.)