Elektromehanicka barijera KBR4 - rampa sa rukom dužine 4m

OnAutomation KBR4

Podesiva brzina otvaranja i zatvaranja. U slučaju nestanka struje otvara se na ključ. Opciono je moguće dodati baterijsko napajanje ukoliko je potrebno da rampa radi u u slučaju nestanka mrežnog napajanja. U kompletu dolazi motor BR400A.24, ruka rampe dužine 4m, BRPF podnožje rampe i BRPL plastični poklopac.