ShopGuard EAS TESTER

SKU: SG026
Pozovite za cenu

EAS tester

EAS TESTER je koristan uređaj za tehničare koji treba da instaliraju i konfigurišu/podese 8.2MHz…10MHz radiofrekventne sisteme. Ovo je kompaktan i koristan uređaj, pokreće ga jedna 9V baterija i poseduje veliku autonomiju. Ima jednostavan korisnički interfejs. Sve informacije koje su vam potrebne mogu da se pročitaju na LCD ekranu. Prebacivanje ekrana na druge ekrane je veoma jednostavno (jedno dugme). EAS TESTER se može koristiti na dva načina: može da meri parametre sa odašiljača (transmitera) vazdušno, može da download‐uje parametre ili upload‐uje (napuni) parametre na staru verziju ploče Shopguard‐a – trenutna verzija (PCB 4.0) PCB testera može da pruži ove parametre putem LED dioda.

Da upalite EAS TESTER, pritisnite i držite dugme oko 5 sekundi. Nakon 3 sekunde ulazi se u sistemski meni. Kako biste otišli na sledeću tačku u meniju, pritisnite taster samo jedanput. Ukoliko želite da pristupite podmeniju, ili želite da pristupite selektovanom meniju, pritisnite 2‐3 sekunde a onda otpustite.