DVR Qihan QH-D4116A-H

Model: Qihan QH-D4116A-H 16 kanala DVR rezolucije snimanja WD1-960H do 15 fps/sek, 25 fps at D1 resolution za sve kanale. Podrška za 1 mikrofon, BNC HDMI, RS-485, VGA i 2 x USB 2.0. Dizajniran za rad sa 2 HDD kapaciteta do 8 TB. Upravljanje mrežom uz pomoć iPhone, iPod i Android-uređajima. Privatnost maska ​​i daljinski pristup. Besplatan Qihan DDNS.