Matrix COSEC CENTRA VMM100 licenca

SKU: MX120
Proizvođač: MATRIX

Model: Matrix COSEC CENTRA VMM100
Modul za posetioce (VMM) - Korisnička licenca za 100 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

100 Visitor korisničkih licenci za COSEC CENTRA Platformu
• Pre-registracija posetilaca sa detaljnim informacijama
• Kreiranje E-Pass i Paper Pass propusnica
• Slikanje posetilaca i uzimanje potpisa i skeniranje dokumenata
• Monitoring posetilaca kroz jedan prozor
• Prava pristupa za posetioce
• Različiti izveštaji