Matrix COSEC CENTRA TAM10 licenca

SKU: MX110
Proizvođač: MATRIX

Model: Matrix COSEC CENTRA TAM10
Time-Attendance (Evidencija Radnog Vremena EVR) - Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA 
 
• Sveobuhvatni Time-Attendance i Leave Management Software Modul
• Prisustvo i odsustvo kreiranje polisa - Attendance and Leave Policy Creation
• Integracija sa Payroll, Tally, Active Directory i HRM bazama podataka
• Shift Schedule, Holiday Schedule and Past Adjustment
• Ručne korekcije prisutnosti
• Odlazak / putovanja i odobravanje
• SMS i Email automatska obaveštavanja
• Automatsko generisanje izveštaja i grafikona