Matrix COSEC CENTRA PLT100 licenca

SKU: MX108
Proizvođač: MATRIX
Model: COSEC CENTRA PLT100 Korisnička licenca za 100 korisnika za Platformu COSEC CENTRA • Osnovna kontrola pristupa, In-Out Eventi za EVR i upravljanje korisnicima • Integracija sa MS SQL, MY SQL, ORACLE, POSTGRE, DB2 •Web APIs za integraciju sa Third Party Application •SMS and Email Obaveštenja •Enterprise Struktura i Report Schedular • Uvoz korisničkih Master Data i izvoz Event Data •Global Policy Konfiguracija