Matrix COSEC CENTRA PLATFORM licenca

SKU: MX106
Proizvođač: MATRIX
Model: Matrix COSEC CENTRA PLATFORM Osnovna softverska aplikacija Matrix sistema, Bazna platforma za COSEC CENTRA • Bazna platforma sa uključenih 10 Korisnika sa svim platformama • Obavezna platforma za dodavanje COSEC CENTER platformi • 10 podrazumevanih korisnika platforme, 5 podrazumevanih korisnika za svaki PLT, TAM, ACM, ESS, CMM, JPC, FVM, CWM i 1 podrazumevani korisnik VMM • Kompatibilan sa svim COSEC hardverima • Podržava 65.000 kontrolera vrata