Matrix COSEC CENTRA FVM100 licenca

SKU: MX132
Proizvođač: MATRIX

Model: Matrix COSEC CENTRA FVM100
Modul za UPRAVLJANJE POSETAMA NA TERENU (FVM)- Korisnička licenca za 100 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

• Kreiranje zadataka i dodeljivanje korisniku
• Raspored zadataka i mape sa lokacijom
• Monitor status korisnika na osnovu rasporeda
• Popravka i autorizacija prisutnosti poseta na terenu
• Generisanje izveštaja o poseti na terenu