Matrix COSEC CENTRA FVM10 licenca

SKU: MX131
Proizvođač: MATRIX

Model: Matrix COSEC CENTRA FVM10
Modul za UPRAVLJANJE POSETAMA NA TERENU (FVM)- Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

• Kreiranje zadataka i dodeljivanje korisniku
• Raspored zadataka i mape sa lokacijom
• Monitor status korisnika na osnovu rasporeda
• Popravka i autorizacija prisutnosti poseta na terenu
• Generisanje izveštaja o poseti na terenu