Matrix COSEC CENTRA AUP100 licenca

SKU: MX138
Proizvođač: MATRIX

Model: Matrix COSEC CENTRA AUP100
Godišnja licenca za upgrade paket za COSEC CENTRA za 100 korisnika

• 100 korisnika licence za nadogradnju softvera za COSEC CENTRA
• Validnost licence za softver je 12 meseci od trenutne važnosti licence
• Nadogradnja svih COSEC softvera oslobađa bilo koje vreme koje se objavljuju pre važnosti licence
• Ukupne AUP korisničke licence bi trebale biti jednake korisnicima COSEC CENTRA PLATFORME