BODYTEMP-256-USB kamera za merenje temperature tela

SKU: SF1253
Pozovite za cenu

Termografska kamera sa PC nadzorom

Merenje telesne temperature u realnom vremenu
Termička rezolucija 256k192 | Tačnost ± 0,5ºC
Termička osetljivost ≤50mK
Merenje temperature na licima na udaljenosti do 2m
Nadgledanje i obaveštavanje u računarskom softveru