Call centar: 011/ 267 27 17; 069/ 267 27 17; 065/267-27-17

Kurs: 120,00 din

Call centar: 011/ 267 27 17; 069/ 267 27 17

Kurs: 120,00 din

Blog strana - Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena Blog post 2020

 

Evidencija radnog vremena
- nezamenjiv saradnik svakog poslodavca

 

Sigurno ste nekad čuli za izreku: “vreme je novac”. Ova izreka objašnjava činjenično stanje u svetu uspešnog poslovanja. Život postaje sve brži, obaveza je sve više, a vremena sve manje. Raspoloživo vreme koje utrošimo na neefikasan način, zauvek je izgubljeno. Izgubljeno vreme se ne može dokupiti, a svaki resurs koji je nedostupan, postaje veoma vredan.

Ultimativni cilj svakog poslovanja je optimalna produktivnost i ekonomičnost. Ako poslodavac radnicima plaća i za sate koje nisu proveli radno, osetiće gubitak. Ako poslodavac radniku ne isplati sve radne sate, naići će na negodovanje. Dakle, uspešno poslovanje možemo posmatrati kao postignut balans između plaćenih sati i ostvarene produktivnosti.

Postaje nam jasno da je evidencija radnog vremena veoma važna komponenta funkcionisanja svake kompanije. Redovna evidencija radnog vremena omogućava potpunu transparentnost. Informacije koje se redovno beleže postaju neoboriv dokaz, a kroz redovnu evidenciju radnih sati osigurava se i jednak tretman svih zaposlenih. Na osnovu evidencije radnog vremena može se utvrditi i meriti učinak svih zaposlenih. Sistem za automatizovanu kontrolu i upravljanje radnim vremenom omogućava evidenciju dolazaka na posao i radnih sati, ali može ukazati i na pokušaje kršenja pravila unutar same poslovne organizacije, što se dalje može reflektovati i na poslovni uspeh samog preduzeća. 

Podaci koje pruža redovna evidencija radnog vremena, može potpomoći efikasnijem i produktivnijem poslovanju, ali pomaže i u obavljanju zadataka vezanih za druge sektore kompanije, kao što je HR (menadžment ljudskih resursa). Naime, zaposleni u HR-u kroz evidenciju radnog vremena svakog pojedinačnog radnika, dobijaju uvid u paterne ponašanja i produktivnost. 

Evidencija radnog vremena nudi brojne mogućnosti:

  • evidencija dolaska i odlaska

  • centralizovani sistem kontrole radnog vremena za više različitih lokacija

  • evidencija prekovremenog rada

  • kontrola radnih sati za svakog radnika ponaosob

  • daje informacije koje su potrebne za bolje upravljanje ljudskim resursima

 

Automatizovana organizacija vremena u jednoj kompaniji može postati veoma izazovan zadatak, zbog razlika koje postoje između različitih službi, između radnika kao pojedinaca, kao i u situacijama kada se korporativne kancelarije, proizvodni pogoni i poslovnice većih preduzeća, nalaze na različitim lokacijama. Rešenje koje, po našem iskustvu, može parirati svim ovim izazovima su Matrix COSEC uređaji. Reč je o savremenim uređajima koji se montiraju na ulaznim i izlaznim tačkama, te na taj način snimaju dolaske i odlaske. Opcije za efikasnu evidenciju radnog vremena koje nude ovi uređaji, zaista su brojne i doprinose organizovanju baš prema potrebama određene kompanije. Neke od ponuđenih opcija su prijava otiskom prsta, dlana ili putem smart kartice, automatsko prebacivanje podataka na server (podaci se neće izgubiti ako se veza isključi), mogućnost izračunavanja i kompenzacije prekovremenog rada, organizacija smena i rasporeda, različiti rasporedi praznika, menadžment odsustva, dobijanje izveštaja u različitim formatima… Obaveštenja koja se tiču ulazno/izlaznih prijava, mogu se usmeriti na SMS ili e-mail.

Velika preduzeća, čiji se različiti sektori nalaze na različitim lokacijama, mogu povezati sve informacije vezane za evidenciju radnog vremena, preko COSEC CENTRA platforme, putem dostupne veze. Ovakav sistem je idealan i za mala preduzeća, koja su smeštena u samo jednoj kancelariji. COSEC Door kontroler snima podatke o prisutnosti i putem WiFi mreže komunicira sa COSEC CENTRA platformom/softverom.

Kada je u pitanju praćenje i kontrola efikasnosti određene organizacije unutar kompanije (uključujući tu i raspored smena i organizaciju radnog vremena po različitim sektorima), uglavnom se govori o velikim izdacima, koji su rezultat angažovanja visoko stručnog osoblja. Ovo je dodatni razlog zbog kog se sve više kompanija opredeljuje za jednokratno investiranje u moderne tehnologije, koje će kroz jednostavan i efikasan menadžment ostvariti odlične rezultate i istovremeno omogućiti blagovremen uvid i pravovremeno izveštavanje o svim važnim informacijama.

Kontrola potrošnje, raspoloživosti i mudrog raspolaganja resursima, okosnica je svakog uspešnog poslovanja. Uloženo vreme je resurs koji je bez sumnje najvredniji, ali koji se, istovremeno, najteže može efikasno obračunati, evidentirati i prikazati. Poslodavac koji nema uvid u produktivnost radnika, niti poseduje izveštaje koji upućuju na efikasnost trenutne organizacije poslovanja, bez sumnje će naići na nepredvidive probleme. Ljudski faktor je komponenta koju bi trebalo najviše ceniti, ali i pomno kontrolisati. Tvrdnja da je efikasna evidencija radnog vremena nezamenjiv saradnik svakog poslodavca, nije zapravo ni mrvicu preuveličana. U pitanju je asistent u obliku sofisticiranog tehnološkog dostignuća, koji bez greške optimiše poslovanje svakog preduzeća.

Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili najbolje moguće iskustvo na našem sajtu.

Klikom na dugme Prihvatam prihvatate korišćenje kolačića.