Paradox APR3-ADM2/ADM2 Modul za zvucnu komandu sa govornom podrškom

SKU: PX097
Proizvođač: Paradox
Model: Paradox APR3-ADM2/ADM2 Modul za zvučnu komandu sa govornom podrškom uključenje, isključenje, upravljanje PGMovima i provera stanja telefonom, 1PGM