3EURDLF Katanac 40mm, karika dužine 38mm

SKU: OS625